tel: 500-267-262  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta

 

kredyty frankowe

  • Kredyty frankowe

 

W ramach świad­czo­nej przez naszą kan­ce­la­rię pomo­cy dla fran­ko­wi­czów na wstępie oce­nia­my zapi­sy umów kredytowych celem spraw­dze­nia, czy mogą one zostać uzna­ne za nie­waż­ne w cało­ści. Jeże­li po ana­li­zie umo­wy doj­dzie­my do wnio­sku, że występują ku temu podstawy prawne, zachę­ca­my Klien­tów do podej­mo­wa­nia dzia­łań naj­da­lej idą­cych, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej dla nich korzyst­nych. Dzię­ki prak­ty­ce oraz cią­głe­mu moni­to­ro­wa­niu prze­pi­sów i wyro­ków sądów odno­szą­cych się do kre­dy­tów we fran­kach szwaj­car­skich, świad­czy­my frankowiczom real­ną pomoc i wsparcie.

 

 


obsługa korporacyjna spółek

  • Obsługa korporacyjna spółek 

Jednym z głównych profili działalności kancelarii jest zapewnienie stałego wsparcia dla Klientów biznesowych. Dzięki analizie sytuacji prawnej danej spółki oraz poznaniu jej specyfiki, poszukujemy dla naszych Kontrahentów rozwiązań, które pozwalają najpełniej zabezpieczyć ich interesy.  Zapewniamy wsparcie podczas kontaktów naszych Klientów z kontrahentami, uczestnicząc w negocjacjach handlowych, opiniując dokumenty handlowe, administracyjne czy regulaminy zakładowe. Koncentrujemy się w szczególności na potrzebach współczesnego obrotu gospodarczego każdorazowo mając na względzie specyfikę branży. Współpracę z przedsiębiorcami realizujemy zarówno stacjonarnie w siedzibie kancelarii lub Klienta, jak i w formie zdalnej, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. W zakres naszej obsługi wchodzi reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami i organami administracji.  

 

 

dochodzenie należności

  • Dochodzenie należności

Wieloletnie doświadczenie w branży windykacyjnej i finansowej pozwoliło nam na dopracowanie skutecznych i optymalnych technik odzyskiwania należności naszych klientów. Zaufały nam duże i znane firmy z branży m.in. spożywczej i motoryzacyjnej, które mamy zaszczyt i przyjemność obsługiwać niezmiennie od wielu już lat. Dzięki współpracy i otwarciu na potrzeby naszych Kontrahentów, udało nam się stworzyć nowoczesną, a zarazem prostą w obsłudze platformę (BBS TEMIDA) pozwalającą na stały dostęp Klientów do prowadzonych przez nas spraw. System umożliwia jednocześnie komunikację z pracownikami kancelarii bez potrzeby korzystania z innych środków porozumiewania się. Wspieramy klientów poprzez dobór wyselekcjonowanych kancelarii komorniczych w poszczególnych rewirach, dzięki czemu minimalizujemy koszty windykacji przy zachowaniu bardzo dobrych efektów egzekucji.

 

 

odszkodowania

  • Odszkodowania

 

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia powypadkowe, komunikacyjne, jak i z tytułu błędów w sztuce lekarskiej oraz śmierci osoby bliskiej. Zapewniamy pomoc prawną osobom poszkodowanym na każdym etapie postępowania odszkodowawczego: od momentu zgłoszenia szkody, poprzez załatwianie formalności przed towarzystwami ubezpieczonymi aż do momentu reprezentowania Klienta w sądzie, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża jego kwotę (co aktualnie stało się pewnego rodzaju „zwyczajem” firm ubezpieczeniowych). 

 

nieruchomości

  • Nieruchomości 

 

W kręgu naszych zainteresować znajdują się szeroko rozumiane sprawy związane z nieruchomościami, w tym postępowania o nabycie własności w drodze zasiedzenia, ustanowienie służebności czy zniesienie współwłasności. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w przypadku sporu z deweloperami i firmami budowlanymi, a w szczególności w dochodzeniu kar umownych i odszkodowań z tytułu opóźnienia w oddaniu lokalu mieszkalnego, dochodzeniu roszczeń związanych z wadami w oddanym lokalu czy budynku, sporządzaniu i opiniowaniu umów o roboty budowlane.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.